Rhieni
Plant
Ysgol


Croeso i Adran Yr Athrawon


Mae gan Ysgol Hirael dîm o athrawon brwdfrydig ac ymroddgar sy’n cydweithio yn dda er mwyn cynnig yr addysg orau bosib i’w disgyblion.


Cliciwch ar y dolenni ar y dde er mwyn cael mwy o wybodaeth.

 

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org