Rhieni
Plant
Ysgol


Hanes Hirael - Gorffennaf 2013

clawr

 

 

 

Cliciwch yma i ddarllen Hanes Hirael Haf 2013

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org