Rhieni
Plant
Ysgol


y cyngor ysgol
Cyngor Ysgol 2013


Mae'r Cyngor Ysgol wedi bod yn brysur.

Bydd mwy o fanylion yn dod yn fuan.

 

 

  

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org