Rhieni
Plant
Ysgol


Manylion Cysylltu

Cyfeiriad: Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA
   
Ffôn: (01248) 352182
   
e-bost: post@ysgolhirael.org
   

 

Ffurflen Gysylltu Ar-lein
Ffurflen Gysylltu ar-lein i'w ychwanegu yn fuan...

 

 

 

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org