Rhieni
Plant
Ysgol


estyn Adroddiad Estyn 2009

"Mae Ysgol Hirael yn ysgol dda. Mae elfen o ragoriaeth yn y gofal, yr arweiniad a’r cymorth a gynigir i ddysgwyr" - cliciwch yma i ddarllen mwy
   

 

 

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org