Rhieni
Plant
Ysgol


Rhowch gynnig ar rai o'r gemau yma!

cyw
gemau
Cyw
Red Fish
   
gemau bbc
darllen da fi
BBC - Cymru Dysgu
S4C - Darllen 'da fi!
   
bbc games
gemau plant y byd
BBC - Schools
BBC - Plant y Byd
   
   


 

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org