Rhieni
Plant
Ysgol


brwsio dannedd
Cynllun Gwên


Mae Ysgol Hirael yn defnyddio rhaglen genedlaethol Cynllun Gwên.

 

 

plant yn brwsio dannedd

 

Mae'r disgyblion yn cael y cyfle i frwsio ei dannedd yn ddyddiol yn yr ysgol.

 

 

 
 

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org