Rhieni
Plant
Ysgol


Croeso i wefan Ysgol Gynradd Hirael
Mae Ysgol Hirael yn ysgol brysur sy’n cynnig ystod eang o brofiadau diddorol mewn awyrgylch hapus a phwrpasol. Rydym wedi ceisio paratoi gwybodaeth defnyddiol ar eich cyfer ar ein gwefan - mwynhewch y pori drwy'r gwybodaeth a'r lluniau.


 

Newyddion

 

 

 

 

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org