Rhieni
Plant
Ysgol


Corff Llywodraethol
Cadeirydd: Mr Geraint Hughes
Is-Gadeirydd: Mrs Sharon Brown
Pennaeth: Miss Valmai Davies
Aelodau: Councillor Jean Forsyth
  Councillor Lesley Day
  Councillor Dewi Williams
  Mrs Anne Stringer
  Mrs Nia Walker
  Dr Saskia Pagella
  Mrs Susan Taylor Jones
  Mrs Joanne Hughes
  Mrs Nicola Jones
  Mrs Hayley Whitehead
  Mr Kevin Evans
   
Clerc Dros Dro: Mrs Linda Evans
Clerc Parhaol: Miss Sian Mathias
   
   
   

 

 

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org