Rhieni
Plant
Ysgol

plant

10.07.2013 - Hysbysu lawnsio'r Wefan Newydd

Fideo disgyblion cyfnod sylfaen yn hysbysu lawnsio'r wefan newydd ar rhaglen HENO S4C - cliciwch yma


plant reid
08.07.2013 - Trip yr adran iau i Gullivers world

Cawsom amser gwych!

plentyn

02.07.13 Prynhawn Agored

Ar yr 2il o Orffennaf, cynhaliwyd Prynhawn Agored i blant bach meithrin a'i rhieni. Bydd y plant yn cychwyn yn y dosbarth meithrin ym mis Medi. Cliciwch yma i weld y lluniau.


chwarae tenis
01.07.13 - Mwynhau Wimbledon

Mae disgyblion blwyddyn 3 wedi cael wythnos Wimbledon. Maen't wedi bod yn chwarae a gwylio tenis ac yn ol y traddodiad, maent wedi bod yn bwyta mefus a hufen.

tim hoci 01.07.13 - Hoci

Dyma'r tim Hoci.

plant 11.06.13 - Blwyddyn 3 yn Nant Gwrtheyrn

Cafodd Blwyddyn 3 amser da iawn yn Nant Gwrtheyrn. Roedd pawb yn hoffi chwedl Rhys a Meinir ac wrth eu bodd yn cymryd rhan yn y ffug briodas! Cliciwch yma i weld y lluniau neu cliciwch yma i weld y fideo.

plant

10.06.13 - Daniel Morden

Daeth yr awdur Daniel Morden ar ymweliad i sgwrsio gyda Blwyddyn 6

 


plant

2 girls

01.03.13 - Dathlu Dydd Gwyl Dewi

Rydym wedi dathlu mewn steil!


 Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org