Rhieni
Plant
Ysgol


Croeso i Adran y Plant

Mae plant Ysgol Hirael yn blant prysur iawn!

Cliciwch ar y dolenni ar y dde i gael gweld!

 

 

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org