Rhieni
Plant
Ysgol


Miss Valmai Davies- Pennaeth

Miss Jan Owen - Dosbarth Meithrin a Derbyn
Mrs Liz Bancroft - Blwyddyn 1
Miss Sian Mathias - Blwyddyn 2
Mrs Sera Llwyd Jones - Blwyddyn 3
Miss Sian Thomas - Blwyddyn 4
Mrs Nia Walker - Blwyddyn 5
Mrs Linda Evans - Blwyddyn 6

Staff Ategol
Mrs Cath Thomas
Mrs Joanne Hughes
Mrs Vera Turner
Mrs Janet Jones
Mrs Nicola Jones
Miss Keeligh Jones
Miss Peri Williams
Mrs Hayley Whitehaed
Mrs Kelly Roberts
Mrs Eluned Jones

 

Staff Gweinyddol
Mrs Cath Thomas

Staff Y Gegin
Anne Williams. Tracey Davies. Angela Barry

Staff Glanhau
Cath Owen. Stella Hill

Swyddogion Croesi’r Ffordd
Hilary Jones Paul Hughes

 

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org