Rhieni
Plant
Ysgol


Croeso i Adran y Rhieni

Mae perthynas yr ysgol gyda'r rhieni yn bwysig iawn a byddwn yn cydweithio yn agos er lles y disgyblion sydd yn ein gofal.

Cliciwch ar y dolenni ar y dde er mwyn cael gwybodaeth am Ysgol Hirael.

reading booklet Syniadau i Hybu Darllen - cliciwch yma

 

 

 

 

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org