Rhieni
Plant
Ysgol


Nant Gwrtheyrn 2013

Ar goll - poster Amelie - cliciwch yma

Ar goll - poster Milly - cliciwch yma

Meinir ydw i - gwaith Evie - cliciwch yma

Stori Rhys a Meinir - cliciwch yma

Stori Rhys a Meinir gan Angel - cliciwch yma


Islam

Islam - gwaith Angel - cliciwch yma

Islam - gwaith Arina - cliciwch yma

Er mwyn eu darllen ar ar ipad - cliciwch yma (1) a cliciwch yma (2)


Asiantaeth Teithio

Pa fath o wyliau yw'r un mwyaf poblogaidd? - cliciwch yma

Hysbysebion - cliciwch yma


Awyr Beiriannwyr

Graff Evie - cliciwch yma

Gwaith Evie - cliciwch yma

Gwaith Evan - cliciwch yma


Priodas Nant Gwrtheyrn 2012

clawr y llyfr

 

Fel rhan o waith thema Blwyddyn 3 dyma lyfr sydd wedi ei greu ar yr ipad. Cliciwch ar y clawr i ddarllen y llyfr (pdf) neu cliciwch yma i'w ddarllen ar ipad.(This e-book was made using Book Creator for the iPad. Read this book on an iPad or iPhone by tapping on it and choosing Open in "iBooks".)

 


 

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org