Rhieni
Plant
Ysgol


Gwyliau Ysgol 2017 - 2018

TYMOR
Hydref 2017
1 Medi 2017 - 22 Rhagfyr 2017
Gwanwyn 2018
8 Ionawr 2018 - 23 Mawrth 2018
Haf 2018 9 Ebrill 2018 - 20 Gorffennaf 2018
 
Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Llun, 4 Medi, 2017.
 
GWYLIAU
30 Hydref – 3 Tachwedd 2017 Hanner Tymor
25 Rhagfyr 2017 - 5 Ionawr 2018 Gwyliau Nadolig
12 - 16 Chwefror 2018 Hanner Tymor
26 Mawrth - 6 Ebrill 2018 Gwyliau Pasg
7 Mai 2018 Calan Mai
28 Mai – 1 Mehefin 2018 Hanner Tymor
23 Gorffennaf - 31 Awst 2018 Gwyliau'r Haf
 
Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 3 Medi, 2018 i athrawon, a dydd Mawrth, 4 Medi i ddisgyblion
(i’w gadarnhau).

 

 

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org