Rhieni
Plant
Ysgol


 

 

Fideo disgyblion cyfnod sylfaen yn hysbysu lawnsio'r wefan newydd ar rhaglen HENO S4C

 

 

Hysbyseb 1

 

 

 

Hysbyseb 2

 

 

 

Priodas Ffug

 

 

 

Priodas yn Nant Gwrtheyrn

 

 

Lluniau Priodas

 

 

Sioe Pyped

 

 

 

Meinir ydw i

 

 

 

Meinir

 

 

 

Mae Blwyddyn 3 wedi bod yn gwneud jam!

 

 

 

 

Mae Blwyddyn 3 wedi bod yn dysgu am Oes Fictoria

 

Fictoria ydw i

 

 

Brenhines Fictoria

 

 

 

 

Mae Blwyddyn 3 wedi bod yn edrych ar Asiantau Teithio ac maent wedi creu eu hysbysebion eu hunain!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Blwyddyn 3 wedi bod yn astudio hedfan.

 

 

Bu Blwyddyn 3 yn brysur yn ystod Wythnos Masnach Deg.

 

 

 

Beth ydych chi'n meddwl yw ystyr logo Masnach Deg?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org