Rhieni
Plant
Ysgol


logo masnach deg

Wythnos Masnach Deg 2013

Cliciwch yma i gael gweld y fideo o'r prysurdeb oedd yn nosbarth Blwyddyn 3 yn ystod Wythnos Masnach Deg 2013.

 

table

 

Cliciwch yma i weld lluniau Wythnos Masnach Deg

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share


Amdanom
Ysgol Hirael ~ Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.
Ysgol Hirael

Orme Road,
Hirael,
Bangor,
Gwynedd, LL57 1BA

Cysylltu

Miss Valmai Davies B.Add

(01248) 352182
post@ysgolhirael.org